comments on pixels

to readers, guest photographers and co-authors, thanks for five exciting years of pixels !


2008-12-09

parallel universes at brommaplan

Quantum mechanics seems real weird to a layman. According to one theory, the universe is constantly being split into separate worlds where everything which could occur actually does. Somewhere. Every possible branch of history is realised and the universe would be a many-branched tree of many worlds where we're confined to just one. So when this gentleman at Brommaplan subway station walks onto the escalator he could in fact be facing different fates in different worlds.

Brommaplan (map) 23 November 2008 | others bloggar

9 comments:

JM said...

I really like views from above and this shot is just great! Very cool text too.

Jenny said...

Urhäftig bild - det tog en stund att orientera sig i den, men på ett bra sätt!

Någon gång när jag har tiden på min sida ska jag fördjupa mig i wiki-sidan också, sånt där är spännande, om än något komplicerat...!

Anonymous said...

Great photo and great text!

Pia K said...

Nice one! And I do enjoy that theory, it makes for good stories and good movies, not to mention interesting thoughts!

Per Stromsjo said...

For anyone trying to understand a fraction of what's going on in modern physics, I'd recommend reading Paul Davies, there are several books by him in the nearest book store.

JM: Thanks! It's all smoke and mirrors, of course, but our eyes don't mind being tricked once in a while.

Jenny: Tackar, jag undrade just om det fanns någon lika knäpp som jag som skulle gilla den här... ;) Teorierna är bortom en lekmans förståelse. Man kan skrapa lite på ytan, sen behövs det matte och då byter jag kanal.

Fristedt: Thank you, Sir! :)

Pia K: That's a good point. Those who won't buy the concept can still enjoy the fiction.

I'll show another shot from the same position on plenty one of these days. Thanks all for stopping by!

Virginia said...

What a great shot. I had to study this for a few minutes to understand your perspective. Well done! I am happy to be part of this group this month.
Thanks!
Virginia

Per Stromsjo said...

It did turn out quite confusing, now that I look back at this photo. Thanks, Virginia.

My last visit _Vidorg helps ? said...

Ja,enligt gällande vetenskapsparadigm som uppfattar verkligheten enbart som fysiskt-reducerbart.I mitt nya sådant,är verkligheten kvalitativt mång-diemsionell och människan bl.a. har själs-medvetande som inkarnerar i en ny fysisk kropp enligt sin evolutionsgång.
Mot bakgrund av empiriska data i parapsykologin och ufologin och fler-dimensionell utvecklingsteori(kräver ny DNA-teori och kemi),kan man fråga.
Om själs-medvetandet är högt utvecklad,kan man få dels återkoppling om dessa valsmöjligheter(retro-prekognitivitet,klervoajans etc),och dels om integrerad välja en "aktiv fokusuniversum" varvid man blir själv skapande i sin verklighet.
Dessa frågor väcker många följfrågor och tangerar etik,teologi,politik mm.områden.
För mina andra,senaste blogkommentarer då försökt lyfta upp mitt nya vet.paradigm,besök gärna mina strategiska kommentarer

Per Stromsjo said...

Tja, det är onekligen en kreativ analys. Men det är rätt åt mig, med den bildtexten... ;)

Your daily dose of Stockholm, Sweden - click on pictures to enlarge!