comments on pixels

to readers, guest photographers and co-authors, thanks for five exciting years of pixels !


2006-09-19

närmare än Venedig

Erik Lallerstedt söker ständigt nya utmaningar, här vid Stadsgården.
Upphöjt krubb uppmärksammas. Uppenbarligen ett uppskattat upplägg.

No comments:

Your daily dose of Stockholm, Sweden - click on pictures to enlarge!