comments on pixels

to readers, guest photographers and co-authors, thanks for five exciting years of pixels !


2006-09-17

Lånta kronor

En liten extra utsmyckning av Centralstationen, med lånta kronor från Stadshuset. Undrar om de tar ränta ?

2 comments:

Peter Fristedt said...

Snacka om produktplacering! Det är som kronorna/prickarna är ditsatta när Stadshuset knappt är skönjbart.

Per Stromsjo said...

En intressant vidareutveckling av tema "plötsligt" som alltså inte måste handla om hela skorstenar och torn.

Your daily dose of Stockholm, Sweden - click on pictures to enlarge!