comments on pixels

to readers, guest photographers and co-authors, thanks for five exciting years of pixels !


2006-07-07

Mera kyrkobesök(are)

Interiörbild från Salems kyrka från orgelläktaren.

1 comment:

Per Stromsjo said...

Ännu ett bygge som förefaller stått sig rätt väl genom förra millenniet. Något för samtidens byggmästare att studera, måhända.

Your daily dose of Stockholm, Sweden - click on pictures to enlarge!