comments on pixels

to readers, guest photographers and co-authors, thanks for five exciting years of pixels !


2006-05-23

Tidens tand har varit framme

Rester av en träkonstruktion, liggande nedanför St.Eriksbron. Jag har sett någon gammal bild från ombyggnaden av bron 1937, där var det 4 stycken sådana här konstruktioner som skydd (?) runt brofästet. Någon som vet mer ?

4 comments:

Per Stromsjo said...

Fullt så gamla lämningar skulle jag inte gissat på men stan städas ju inte med nån bedövande frekvens direkt så vem vet.

Ingo said...

Konsruktionen kallas Dykdalb och består av en samling stockar nedslagna i bottenleran och sammanbundna med en stålring på toppen.
Sök på nätet efter DYKDALB

Peter Fristedt said...

Då slår vi på nätet:

Wikipedia skriver

"Dykdalb är en anordning för att förtöja fartyg, timmerlänsor (-bommar) med mera.

Benämningen dykdalb anses vara av nederländskt ursprung, och man tillskriver den spanske fältherren hertigen av Alba (Duc d’Albe) (1508-1583) konstruktionen av anordningen. Den bestod ända fram till slutet av 1900-talet oftast av träpålar, som slagits ned i sjöns, havets eller flodens botten och sammanbundits i toppen. Senare är dykdalberna oftast tillverkade av betong."

Mer att läsa till exempel på Google.

Bernt Seipl said...

Häftigt att få en kommentar så långt efteråt ;-)

Tack Ingo - och Peter som slog upp det också ! Tänk vad man kan lära sig....

Your daily dose of Stockholm, Sweden - click on pictures to enlarge!