comments on pixels

to readers, guest photographers and co-authors, thanks for five exciting years of pixels !


2006-04-10

och nu: vår pendlande korrespondent!

Inte utan viss stolthet kan vi idag presentera ett tillskott i vår lilla länksamling, nämligen The everyday life of a commuter av allas vår Peter Fristedt. Återfinns fortsättningsvis i högerspalten under "Sevärt".

1 comment:

Bernt Seipl said...

Välkommen i vår illustra samling, Peter !

Your daily dose of Stockholm, Sweden - click on pictures to enlarge!