comments on pixels

to readers, guest photographers and co-authors, thanks for five exciting years of pixels !


2006-01-30

enstaka knop

Knappt styrfart vid Nybrokajen. Varför ska man alltid ha bråttom?

4 comments:

Bernt Seipl said...

Om det är knapp styrfart på pollaren, så gäller det att hålla i sig. Då rör sig väl hela kajen ;-)

Per Stromsjo said...

Inte bara kajen. Planeten susar fram med en ruggig fart runt solen så det är säkrast att alltid hålla hårt i stolskarmarna! :)

Bernt Seipl said...

Är det förklaringen till att stolen ibland gungar rätt ordentligt när man är på fest ?

Anonymous said...

Inget spring på kajen bara!

Your daily dose of Stockholm, Sweden - click on pictures to enlarge!